top of page

KVALITA

 

Howe Leather ponúka najlepšiu svetovú technológiu a výrobný plán, ktorý okrem splnenia štatútu schváleného dodávateľa zákazníka je akreditovaný podľa všetkých relevantných medzinárodných noriem kvality. Spoločnosť si zachováva filozofický záväzok voči životnému prostrediu, čo podčiarkujú moderné zariadenia na odpadovú vodu na každom mieste. Howe Leather sa snaží o najlepšiu prax zohľadňujúcu všetky pracovné postupy, procesy a zaväzuje sa k riadeniu bezpečnosti a ochrany zdravia pre všetkých zamestnancov.

Ako súčasť svojej akreditácie spoločnosť Howe Leather zaisťuje, že kontroly kvality a životného prostredia sú zabudované do automatizovaných procesov a stanú sa prvoradým hľadiskom každého člena globálneho tímu. Vykonávajú sa pravidelné kontroly všetkých procesov, aby sa zabezpečilo dodržiavanie noriem a začlenenie nových poznatkov do všetkých výrobných postupov.

          

Ďalšiu podporu poskytuje profesionálny tím so sídlom v zariadení Howe's Thomastown, ktorý udržiava „banku znalostí“ pôvodného výskumu. Neustále sa snažia rozvíjať výrobné a environmentálne normy spoločnosti.

Howe Leather sa prostredníctvom svojho skladu informácií zaväzuje k neustálemu vývoju svojich produktov na celom svete.

Systém riadenia kvality

Howe Austrália

Howe Slovensko

Howe Čína

IATF 16949

IATF 16949

IAFT 16949

Systém environmentálneho manažérstva

Howe Austrália

ISO 14001

Howe Slovensko

ISO 14001

Howe Čína

ISO 14001

Kožená pracovná skupina

K dispozícii na stiahnutie

bottom of page